Juelsbjerggaard
 

Juelsbjerggaard hørte tidligere under det fynske rytterdistrikt, ved hvis ophævelse i 1764 den kom under Rønningesøgaard, hvorfra den 11. december 1846 solgtes til fri ejendom, og den nuværende ejers farfar overtog ejendommen den 14. april 1888.

Hovedbygningen ligger i den nordlige ende af gårdspladsen og er bygget i ca. 1853 i bindingsværk. Avlsbygningerne brændte i 1933, hvilket år de genopførtes.

Nuværende ejer Poul Juelsbjerg overtog gården den 11.  december 1981 som 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden den 14. april 1888.

Idag beboes gården af Poul Juelsbjerg og Annemette Carlsen samt af deres 2 flatcoatede retrivere Albert og Pablo.