Juelsbjerggaard
 


Juletræsplantage, skov og eng

Umiddelbart nord for gården findes en juletræsplantage på 4 ha. med ca. 12.000 nordmannsgran og ca. 2 km. nordøst for gården, ved Vindinge Å, ligger 1 ha. natureng. Skoven, som ligger ca. 1 km. sydvest for gården sammen med Rønninge Byskov, har en bestand af eg og bøg med hasselunderskov.

 

. 

 .